Login  |  
     
     
 

02 September 2009
Kemm Ilu sejjer lura pajjizna?

Skond il-figuri tal-Eurostat, il-Prodott Gross Domestiku ghal kull ras li jigi interpretat bhala Purchasing Power Standards mar lura fl-ahhar snin. U dan l-indici jaggusta l-figuri ghall-inflazzjoni  biex dawn jistghu jitqabblu mas-snin ta’ qabel u naraw pajjizna fejn sejjer u kemm bejn wiehed u iehor ic-cittadin ghandu flus x’jonfoq u jgawdi mill-gid tal-pajjiz.

Jirrizulta li pajjizi bhall-Grecja u Cipru marru il-quddiem sew ,izda pajjizna waqa’ lura! Kif jidher fuq il-graph, wara perjodu ta’ gvern tal-labour il-PGD baqa’ stabbli izda imbaghad il-politika tal-gvern nazzjonalista ghamlet taghha u nqabdet it-triq tan-nizla li baqghet sejra sal-lum. Dan juri bic-car minn statistika ewropeja li s-sahha biex persuna tipika maltija  tixtri u kemm ghandha flus fl-idejn hija ferm anqas illum milli kienet bejn 1996-1998. Il-fatti jidhru b’mod car. Ilna sejrin lura minn ftit wara li spicca l-ahhar gvern laburista.


< Prev News Item | Next News Item >
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2007 EtienneGrech.com